HOME
మహామండలేశ్వర్, భాగవత చరితవ్యాస్, కళాసరస్వతి, విద్యావాచస్పతి
సద్గురు శ్రీ శ్రీ శ్రీరామశరణ్ గురువు గారి సందేశము:

“నిరంతరం రామ నామం చేయండి”

శ్రీ రామ జయ రామ జయ జయ రామ

 

sadguru sri rama saran